.

Pokud se někdo zabývá problémem, jaké schodiště a jaké provedení má použít v daném prostoru – ať už rodinného domu, nebo firmy, veřejné budovy, ale i venkovních veřejných prostor, pak je nutno vzít v úvahu nejen praktické a bezpečnostní aspekty, ale i estetický vzhled a celkový dojem, kterým bude schodiště působit. Správnou volbou je možné dosáhnout i toho, aby relativně masivní a kapacitně silně dimenzované schodiště působilo dojmem velice vzdušným, někdy až mile subtilním.

Nebraňte světlu

To bývá někdy problém menších prostor, typicky u rodinných domů. Schodiště přece jen zabírá jistý prostor a často může i stínit a bránit průchodu světla. A právě v tomto případě je vhodná možnost použít řešení tenkými nerezovými pruty, nebo třeba skleněná zábradlí , případně vhodné kombinace obého.

.
.